Suna-ne: 0733-757575

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Expertize judiciare

Expertiza judiciara reprezinta un mijloc legal de proba, constand in efectuarea de investigatii, lucrari, analize, calcule, aprecieri si concluzii, de catre un specialist intr-un anumit domeniu, din dispozitia organului de urmarire penala sau jurisdictie, in scopul elicidarii unor fapte sau imprejurari care formeaza ori ar urma sa formeze obiectul unui proces. Dupa domeniul in care se executa, expertizele judiciare pot fi de mai multe feluri: contabile, balistice, biologice, genetice, medico-legale, grafologice, tehnice etc.

Expertiza tehnica pentru constructii reprezinta acel document de analiza si cercetare, realizata la solicitarea unui beneficiar oarecare, prin intermediul caruia se trag concluzii si se ofera solutii cu privire la starea unei cladiri existente.

In constructii nu exista un singur tip de expertiza tehnicaExpertiza tehnica este pe domenii de activitate. De exemplu exista expertiza tehnica pentru determinarea efectelor unor interventii asupra structurii de rezistenta, exista expertize care determina starea unui imobil din punct de vedere al sigurantei in exploatare, exista expertize tehnice  pentru determinarea sigurantei la incendiu al unei constructii, expertize tehnice pentru determinarea starii unor instalatii oarecare, etc

Realizarea unei expertize tehnice presupune munca de analiza, cercetare si concluzionare si recomandare. Etapele principale sunt urmatoarele:

 • Analizarea cartii tehnice a constructiei;
 • Analizarea in situ a starii actuale a constructiei din punct de vedere a exigentei de expertizare realizate;
 • Realizarea de incercari de materiale pentru a determina starea si calitatea acestora;
 • Intervievarea proprietarilor pentru a determina evolutia in timp a constructiei;
 • Sintetizarea analizei facute , a concluziilor si a recomandarilor intr-un document oficial numit raport de expertiza tehnica.

Raportul de expertiza tehnica va avea minim urmatorul continut:

 • Date de identificare a obiectivului analizat ( proprietar, adresa, etc…);
 • Descrierea generala a cladirii si degradarilor constatate;
 • Descrierea modului de comportare in timp a constructiei;
 • Identificarea modului in care constructia analizata respecta prevederile actuale si daca raspunde la acestea;
 • Identificarea cauzelor degradarilor identificate;
 • Lucrarile de interventie necesare a fi realizate;
 • Determinarea efectelor interventiilor asupra constructiei existente;
 • Recomandari de solutii pentru interventiile propuse;
 • Concluzii asupra analizei realizatel;
 • Deseori ( de exemplul in cazul expertizelor de structura) expertiza tehnica cuprinde in anexa si un breviar de calcul care fundamenteaza analiza facuta si interventiile propuse.

Cele mai des solicitate expertize tehnice in constructii sunt urmatoarele:

 • Expertiza tehnica pentru determinarea efectelor unor interventii din apartamente asupra structurii de rezistenta a blocului din care acesta face parte;
 • Expertiza tehnica in vederea consolidarii unei cladiri;
 • Expertiza tehnica in vederea consolidarii, extinderii si  / sau etajarii unei constructii / cladiri;
 • Expertiza tehnica de analiza structurala a cladirii existente;
 • Expertiza tehnica in vederea alipirii la calcan;
 • Expertiza tehnica de constatare a efectelor unor lucrari;
 • Expertiza tehnica pentru exigenta la incendiu.